jump to navigation

តារាងបាល់បោះ ខែមិថុនា 2, 2006

Posted by STARFiSH in Pictures.
10 comments


តារាងបាល់បោះ នៅសាលារៀនចិន ផី ឆឹង, ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ៚